Để tiến độ dự án FF3D được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ mọi người và sự giúp đỡ này là hoàn toàn tự nguyện giữa hai bên.

Bạn có thể giúp gì cho FF3D

  • Hỗ trợ FF3D chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm.
  • Hỗ trợ FF3D viết nội dung cho sản phẩm.
  • Hỗ trợ FF3D đăng sản phẩm lên website
  • Hỗ trợ FF3D chia sẻ website vào các group để nhiều người biết đến hơn.
  • Ngoài các hình thức trên mọi người có thể hỗ trợ bằng tiền mặt cho FF3D. Toàn bộ số tiền hỗ trợ chúng tôi sử dụng để thuê thêm nhân sự hoàn thành dự án.

FF3D Cảm ơn sự giúp đỡ bằng 1 trong 3 lựa chọn sau.

  • Dẫn link về website của công ty. ( Giúp FF3D cập nhật từ 50 sản phẩm lên website hoặc hỗ trợ từ 500.000đ )
  • Đặt banner quảng cáo (30 Ngày) . ( Giúp FF3D cập nhật từ 100 sản phẩm lên website hoặc hỗ trợ từ 1.000.000đ)
  • Cập nhật thông tin công ty vào danh sách =>>1000 Nhà cung cấp nội thất trên toàn quốc <<=
  • Đặt banner quảng cáo (360 Ngày) . ( Giúp FF3D cập nhật từ 500 sản phẩm lên website hoặc hỗ trợ từ 3.000.000đ)

 

=>> ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CHÚNG TÔI NHÉ <<=